SPIRAL

"Bez kajanja gledaj u prošlost, bez straha u budućnost, ne očajavaj nikada u životu i znaj da more posle najveće bure izbacuje najlepše bisere"