SPANDA

* SPANDA (novi model opere)

"TAJANSTVENI POSETILAC"

U toku je stvaranje originalnog dramskog-muzičkog dela Gorana Potkonjaka, posvećenog nepoznatim uvidima Nikole Tesle i misterijama Univerzuma.

Pevači EHO ODISEJE rade na snimanju novog dela kao sinteze opere, filmske muzike i minimalizma.


TAJANSTVENI POSETILAC