ISTORIJA

BIOGRAFIJA » ISTORIJA


Ansambl "EHO ODISEJA" je formiran 2007. godine kao idejni projekat autora Gorana Potkonjaka,
sa ciljem da neguje tradiciju autentične vokalne tehnike "belcanto di petto".

Okupljajući umetnike (solo pevače, pijaniste, glumce i instrumentaliste) raznih profila i pružajući
im priliku da ispolje svoju kreativnost (IDEOLOGIJA), 2009 god. je u MInistarstvu Srbije,
zvanično osnovana neprofitna nevladina organizacija "Eho Odiseja", koja se, po svom statutu
("Službeni glasnik RS" br.49/92), zalaže za afirmaciju i revalorizaciju kulturnih vrednosti i
razvoj kritičke svesti, kako kod mlade, tako i odrasle, edukovane publike.

Kao alternativu poremećenom vrednosnom kriterijumu savremenog sveta, "Eho Odiseja",
nudi doprinos stvaranju zdrave "muzičke ekologije", kroz obrazovno-zabavne koncerte,
prezentujući muzičku i dramsku umetnost na nekonvencionalne načine.


EHO ODISEJA je otvorena za sve umetnike koji nemaju mogućnost da se uklope u postojeći sistem.
Odabrani solo pevači imaju priliku da usavršavaju tehniku umetničkog pevanja kod
korifeja G. Potkonjaka, nastavljajući tako direktnu liniju čuvene doktrine autentične tehnike
pevanja XIX veka, poteklu od maestra Đ. Verdija i njegovih savremenika – slavnih pedagoga.

Goranu Potkonjaku, kao svom poslednjem učeniku, je znanje preneo maestro Đorđe Petrović
(jedini "maestro di canto - belcanto di petto" u našoj zemlji), koji je " strogo čuvanu tajnu"
usavršavao kod maestra A. Nardučija i maestra Maria Baziole, slavnog baritona i učenika
legendarnog pedagoga "Verdijevog baritona", Antonija Kotonjija
(u čijoj klasi su bili Matia Batistini, Žan de Reške, Đakomo Lauri Volpi, Benjamino Đilji,
Mariano Stabile, Karlo Galefi, D.Viljone Borgeze i dr.)
Zahvaljujući maestru Đorđu Petroviću (dramski bariton), svoju dugovečnu,
superiornu vokalnu formu je razvio i bas, Živan Saramandić.
Uz podršku gos. Saramandića,
G. Potkonjak je pokrenuo realizaciju očuvanja autentične "belkanto tradicije" osnivanjem ansambla "Eho Odiseja".

Široka programska paleta holistički objedinjuje muziku sa drugim umetnostima i omogućava da sadržaj korespondira istovremeno na više nivoa.

Multimedijalni karakter je posebnost "Eho Odiseje", kojim podiže na viši nivo
kvalitet i inventivnost performansa.

"Eho Odiseja" je ansambl koji interpretira širok repertoar za solo pevače: "gvozdeni" operski repertoar, mjuzikle, operete, zarzuele, kancone, filmsku muziku...

Najčešće su prisutni svi rodovi muških i ženskih glasova (tenor/bariton/bas, i fahovi soprana (lirski i dramski).

U zavisnosti od potrebe projekta, članovi se menjaju.

U različitim kombinacijama, na preko deset jezika, interpretiraju kompozicije u sopstvenim aranžmanima.


Sa zapaženim uspesima kod publike i kritike, EHO ODISEJA nastupa u Beogradu i širom Srbije – gostuje samostalno i na festivalima (BELEF, Svetski dan muzike, Šou programi, Novogodišnji i humanitarni koncerti, Kulturna leta...)Članovi koji su učestvovali u realizaciji proteklih projekata:LINK

Miloš Gašić, Anamarija Andrašević, Goran Potkonjak, Veljko Lojanica, Aleksandra Marinković, Živka Topić, Ana Šipka,
Nađa Plješa, Jasmina Stojković, Marijana Olbina, Jelana Tikvicki,
Miloš Jakšić, Zvonimir Trajković, Vladimir Vujović i drugi.