GOSTI

EKIPA » GOSTI

VERA ILIĆ
Violina

DALIBORKA MALENIĆ
Flauta

RADMILA KNEŽEVIĆ
Violončelo

ALEKSANDRA BENGIN
Violončelo

JELENA DIMIĆ
Viola

Katarina Mrvić
Viola

Nicollo De Salvo
Gitara

Katarina Djordjević
Violina

dr. Dragan Ilić
Klavir