EHO TEATAR

REPERTOAR » EHO TEATAR

Novi interaktivni multimedijalni muzičko-dramski performans Eho Odiseje je sinteza koncerta umetničke muzike, dramske predstave i filmske projekcije (glumačke tačke korespondiraju sa muzičkim delima putem sublimacije medijskih izraza, video bima i audio matrica, sa uživo izvođačima na sceni – muzičar / pripovedač / glumac).

Pored autorskih filmova kreativne radionice "Eho Odiseja", posebnost programa je i jedinstveno prikazivanje NEMIH filmova uz originalnu klavirsku pratnju po uzoru na atrakcije s početka prošloga veka.

Eho teatar 2012 (link)

"EHO TEATAR, kao generator atmosfera široke palete, sinkretičkog karaktera,publici se ne obraća pukim razumevanjem sadržaja, nego  upijenim utiscima koji u obliku, naizgled haotičnih iskrica, iskrsavaju pobuđujući percepciju nad racionalne svesti. Utisci proizvode emocije i stimulišu razvoj lucidnih / kreativnih ideja putem subliminalne korespondencije sa podsvesnim sadržajima, za razliku od ideja koje stimulišu razmišljanje, za koje se koristi isključivo svesni deo misaonog procesa. Tako formirajući emocije, potom artikulaciju ideja u racionalnoj dimenziji, posetilac proširuje kapacitete objektivnog razmišljanja.

Sadržaj je simbolično-arhetipski koncept koji prepliće fragmente muzike, pripovedanja, dramatizovane sekvence i slike (video materijal).

Teme obuhvataju oblasti filozofije, nauke, umetnosti, života uopšte."