POČETNA

The New World Tour

Odiseja 7527

EHO ODISEJA

EHO ODISEJA je ansabml vokalnih solista koji okuplja umetnike svih pevačkih fahova.

Interpretirajući operu, operete, mjuzikle, popularnu, evergreen i klasičnu muziku,
Eho Odiseja pruža nezaboravno iskustvo svojim performansima visokog kvaliteta.